Služby

Překladatelské služby

Překlady a lokalizace

 • překlady
 • lokalizace e-shopu

Tvorba obsahu v cizím jazyce

 • tvorba textového obsahu podle zadaných kritérií

Tlumočení

 • tlumočení rozhovorů, konferencí či diskusí
 • online nebo osobně

Jazykový koučink pro manažery

 • pomoc při vykonávání funkce s cizojazyčnými klienty a zákazníky

Expanzní služby a klientská podpora

Online marketing

 • proces s cílem zvýšení prodeje a dosažení vašeho potenciálu v online podnikání

Průzkum trhu

 • průzkum poptávky a prodeje v dané lokalitě v určené oblasti podnikání

Zákaznická podpora

 • péče a komunikace se zákazníky prostřednictvím médií a sítí

Konkurenční analýza

 • analýza konkurence a vytyčení potenciálních rizik při proražení na trh

Zpracování studií

 • příprava odborných materiálů pro zlepšení Vašeho businessu

Expanzní a exportní analýza

 • ověření zájmu o výrobek/službu v zahraničí, vyhledávání obchodních kontaktů podle zadaných kritérií, identifikace vhodných trhů pro váš výrobek a další služby

Revize webové stránky

 • kontrola vaší web stránky (překlad, SEO, funkčnost)

Automatizovaný Chatbot pro váš online business

 • chat, který Vám ušetří čas a přivede nové zákazníky

Naši spokojní klienti